skip to Main Content

De combinatoriek is de kunst van de telproblemen. Combinatoriek speelt een grote rol in de kansrekening als het gaat om het berekenen van het aantal mogelijke en gunstige combinaties van een probleem.

In uitlegvideo 1 laten we in deel a zien hoe je telproblemen met het wegendiagram kunt visualiseren en hoe het wegendiagram combinaties laat zien van verschillende handelingen, waarvan het aantal combinaties met behulp van de vermenigvuldigingsregel te berekenen is. In deel b van uitlegvideo 1 wordt een voorbeeldopgave gegeven waarin de vermenigvuldigingsregel wordt toegepast.

In uitlegvideo 2 laten we in deel a zien wat de invloed van herhaling is op een telprobleem. In deel b van uitlegvideo 2 illustreren we de invloed van “met of zonder herhaling” nogmaals aan de hand van een voorbeeld.

Naast de vermenigvuldigingsregel bestaat er in de combinatoriek ook nog de somregel. Namelijk niet in alle gevallen worden handelingen vermenigvuldigd, maar dienen handelingen ook opgeteld te worden. Wanneer je nu precies manieren vermenigvuldigt en wanneer je ze juist optelt wordt in deel a van uitlegvideo 3 uitgelegd. In deel b van uitlegvideo 2 wordt dit nogmaals met behulp van een voorbeeld verduidelijkt.

  • Video 1a: De vermenigvuldigingsregel
  • Video 1b: De vermenigvuldigingsregel – voorbeeldopgave
  • Video 2a: Met en zonder herhaling
  • Video 2b: Met en zonder herhaling – voorbeeldopgave
  • Video 3a: De somregel
  • Video 3b: De somregel – voorbeeldopgave

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top