skip to Main Content

Algebraïsche vaardigheden

Functies, grafieken, limieten en asymptoten (NIEUW!!)

Vergelijkingen en ongelijkheden

De afgeleide functie – differentiëren – differentiaalrekening (NIEUW!!)

Integreren (NIEUW!!)

Meetkunde (NIEUW!!)

Analytische meetkunde

  • Stelsels lineaire vergelijkingen
  • Kwadraatafsplitsen
  • Strijdige en afhankelijke stelsels
  • De parametervoorstelling van een lijn
  • De assenvergelijking van een lijn
  • De hoek tussen twee lijnen
  • De afstand tussen twee punten
  • Onderling loodrechte lijnen
  • De afstand van een punt tot een lijn
  • De cirkel vergelijking (x – a)2 + (y – b)2 = r2

Vectormeetkunde (NIEUW!!)

Machten en exponenten (NIEUW!!)

Exponentiële en logaritmische functies (NIEUW!!)

Goniometrische formules, functies en grafieken (NIEUW!!)

10e Editie

Oude Editie

Back To Top