skip to Main Content

Lineaire formules, functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

 • Vergelijkingen met twee variabelen
 • Grafieken bij vergelijkingen met twee variabelen
 • Variabelen vrijmaken
 • Stelsels vergelijkingen oplossen
 • Interpoleren & extrapoleren

Gelijkvormigheid

Tangens, sinus en cosinus

Stellingen en bewijzen

 • Stellingen & definities
 • Vermoedens & tegenvoorbeelden
 • De middenparallel & middendriehoek
 • Zwaartelijnen & zwaartepunt
 • Middelpuntshoek & omtrekshoek
 • Koordenvierhoek
 • De stelling van Thales

Kwadratische vergelijkingen, functies en grafieken

Statistiek

 • Verwerking met diagrammen
 • Misleidende diagrammen

Procenten

Algebraïsche vaardigheden

Breuken, gebroken functies en gebroken vergelijkingen

Wortels & wortelvergelijkingen

Lineaire & kwadratische ongelijkheden

Exponentiële groei

Periodieke verbanden

 • Periodieke grafieken tekenen

Machtsfuncties & grafieken

Statistiek

Kansrekening

Back To Top