skip to Main Content

In deze eerst paragraaf gaat het vooral over het opfrissen en herhalen van vaardigheden betreffende lineaire formules en vergelijkingen. Vandaar dat de video’s in deze paragraaf slechts herhalingsvideo’s zijn uit eerdere leerjaren. In herhalingsvideo 1 wordt een korte samenvatting gegeven betreffende lineaire formules. Herhalingsvideo 2 gaat over het opstellen van de formule van een evenwijdige lijn aan een gegeven lijn en herhalingsvideo 2 en 3 gaan over het berekenen van de snijpunten van twee lijnen en het oplossen van lineaire vergelijkingen.

[divider_line type=”clear”]

Voorkennis: Lineaire formules, lineaire vergelijkingen

  • Video 1: Wat zijn combinaties?
  • Video 2: Combinaties en de somregel & vermenigvuldigingsregel
  • Video 3: Combinaties gebruiken bij het indelen van groepen
  • Video 4: Rijtjes van twee variabelen
  • Video 5: Routes in roosters
  • Video 6: Routes in roosters – voorbeeld
  • Video 7: De driehoek van Pascal

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top