skip to Main Content

Algebraïsche vaardigheden

Functies en grafieken (NIEUW!!)

  • Parabolen
  • Toppunt, nulpunt en snijpunt
  • Extreme waarden
  • De parabool y = a(xd)(x – e)
  • De parabool y = a(xp)² + q
  • De top van de parabool y = ax² + bx + c

Vergelijkingen en ongelijkheden

De afgeleide functie & differentiëren (NIEUW!!)

Meetkunde (NIEUW!!)

Machten, exponenten en logaritmen (NIEUW!!)

Analytische meetkunde – Lijnen en cirkels (NIEUW!!)

Goniometrie (NIEUW!!)

Exponentiële verbanden (NIEUW!!)

Back To Top