skip to Main Content

Algebraïsche vaardigheden

Statistiek

Formules en grafieken

  • Lineaire functies
  • Kwadratische functies
  • Wortelfuncties
  • Exponentiële functies

Telproblemen

Lineaire verbanden (NIEUW!!)

Statistiek en steekproeven (NIEUW!!)

Veranderingen (NIEUW!!)

Exponentiële verbanden (NIEUW!!)

Formules en variabelen (NIEUW!!)

10de Editie

Oude Editie

Dit bericht heeft 34 reacties

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

Back To Top