skip to Main Content

Bij machtsfuncties heb je te maken met een macht waarvan het grondtal de variabele is en de exponent een constante is. Je kunt ook functies hebben waarbij juist het grondtal constant is en de exponent een variabele is. Je spreekt dan van exponentiële functies, die gebruikt worden bij exponentiële groei en afname. Wat exponentiële groei is en hoe dit zich onderscheid van lineaire groei, wordt besproken samenvattingsvideo 1. Bij exponentiële groei speelt de groeifactor een belangrijke rol. Zoals je al weet heeft deze alles te maken met het groeipercentage. Het onderling omrekenen van groeifactor en groeipercentage en het gebruik hiervan wordt in samenvattingsvideo 2 besproken.

De komende video’s staan in het teken van groeifactoren. In sommige gevallen ben je geïnteresseerd in met hoeveel procent iets per maand groeit, maar heb je alleen gegevens over met hoeveel procent iets per jaar groeit en er sprake is van een constante procentuele groei per maand. Dit kun je omrekenen door gebruik te maken van groeifactoren. Maar dan is het eerst belangrijk dat je weet hoe je groeifactoren omrekent naar een ander tijdsinterval. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in uitlegvideo 1 en toegepast in een uitlegvideo 2. Ook bij exponentiële groei is het mogelijk om een formule op te stellen wanneer een aantal meetgegevens bekend zijn. In uitlegvideo 3 wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe je bij exponentiële groei een formule opstelt.

Voorkennis: Exponentiële groei

  • Samenvatting 1: Lineaire & exponentiële groei
  • Samenvatting 2: Groeifactor en groeipercentage
  • Uitleg 1: Groeifactoren omrekenen
  • Uitleg 2: Groeifactoren omrekenen (voorbeeld)
  • Uitleg 3: Formule opstellen bij exponentiële groei

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top