skip to Main Content

Omdat je van een lineaire vergelijking met twee variabelen een grafiek kunt tekenen zijn er snijpunten te vinden van de grafieken van twee lineaire vergelijkingen met twee variabelen. Het snijpunt is dus een getallenpaar wat een oplossing is van beide lineaire vergelijkingen. Dit kun je noteren in een stelsel. Het noteren en oplossen van een stelsel vergelijkingen wordt besproken in video 1 & 2. De eenvoudige methode van oplossen uit de eerste video is niet altijd toepasbaar. Vandaar dat we deze methode in video 3 uit gaan breiden, namelijk het oplossen van een stelsel vergelijkingen met behulp van vermenigvuldigen.

Het nut en gebruik van stelsels lichten we in video 4 toe, waarna we in video 5 & 6 nog een andere manier van oplossen laten zien, wanneer je bijvoorbeeld de gemeenschappelijke oplossing wilt vinden van een formule en een vergelijking en hoe je dit kunt vinden met behulp van substitutie.

Voorkennis: Lineaire vergelijkingen met twee variabelen

  • Video 1: Wat is een stelsel van vergelijkingen? En hoe los je een stelsel op?
  • Video 2: Hoe los jeen stelsel vergelijkingen op? – voorbeeld
  • Video 3: Een stelsel oplossen door eliminatie na vermenigvuldiging
  • Video 4: Waar kun je stelsels voor gebruiken?
  • Video 5: Stelsels oplossen met behulp van substitutie
  • Video 6: Stelsels oplossen met behulp van substitutie – voorbeeld

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top