skip to Main Content

De standaardvorm voor de formule van een parabool is y = ax² + bx + c. Maar dit is niet de enige manier om een formule van een parabool te noteren. In deze vorm is namelijk helemaal niet zo snel te zien hoe de grafiek er globaal uit ziet. Het enige wat je snel kunt zien is of het een dal- of bergparabool is. Daarom wordt in deze paragraaf een nieuwe algemene vorm gegeven, namelijk ya(x − p)² + q.

In uitlegvideo 1 & 2 gaan we laten zien hoe je, door het verschuiven van de standaardparabool yax² naar een gewenste positie, snel de formule van de beeldgrafiek krijgt. In uitlegvideo 3 laten we zien hoe je uit de nieuwe algemene vorm de top van de grafiek kunt aflezen en hoe je snel een globale schets kunt maken van de formule. In uitlegvideo 4 laten we zien hoe je met behulp van kwadraatafsplitsen bij de standaardvorm yax² + bxeen globale schets kunt maken. De vaardigheden van het kwadraatafsplitsen zijn opgenomen in de voorkennis en in de herhalingsvideo’s.

Voorkennis: kwadraatafsplitsen

  • Uitleg 1: Verticaal verschuiven van parabolen
  • Uitleg 2: Horizontaal verschuiven van parabolen
  • Uitleg 3: De top van de parabool ya(x − p)² + q
  • Uitleg 4: De top & schets van de parabool yax² + bxc met kwadraatafsplitsen
  • Herhaling 1: Kwadraatafsplitsen bij tweetermen
  • Herhaling 2: Kwadraatafsplitsen bij drietermen met a= 1
  • Herhaling 3: Kwadraatafsplitsen bij drietermen met a ≠ 1
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 3 [/tabhead] [tabhead id=”4″ class=””] 4 [/tabhead] [tabhead id=”5″ class=””] Herhaling 1 [/tabhead] [tabhead id=”6″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead_last id=”7″ class=””] 3 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””]
 [/tab] [tab id=”2″ class=””]
 [/tab] [tab id=”3″ class=””]
 [/tab] [tab id=”4″ class=””]
[/tab] [tab id=”5″ class=””]
 [/tab] [tab id=”6″ class=””]  
 [/tab] [tab id=”7″ class=””]
 [/tab] [/tabswrap]

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top