skip to Main Content

Wanneer je het over kwadratische problemen hebt, kortom kwadratische formules, functies, grafieken en vergelijkingen, is het begrip kwadraatafsplitsen onmisbaar. Kwadratische functies worden doorgaans gegeven in de vorm y = ax² + bx + c, maar dit is niet de enige manier om een kwadratische functie of vergelijking te noteren. De vorm  y = a(x − p)² +  is misschien minder bekend en kom je minder vaak tegen, maar geeft vaak veel meer informatie over hoe de functie zich gedraagt.

De vorm  y = a(x − p)² +  geeft veel informatie over horizontale en verticale verschuiving van de standaardparabool y = ax² en deze vorm is via kwadraatafsplitsen te verkrijgen uit de algemene vorm y = ax² + bx + c. Daarom starten we allereerst met twee video’s over verschuivingen waarna we in drie opeenvolgende video’s uitleggen hoe je formules van de vorm  y = ax² + bx + c  omschrijft naar de vorm  y = a(x − p)² + q. Daarna laten we ook zien hoe je dus met behulp van kwadraatafsplitsen eenvoudig een globale schets kunt verkrijgen van een formule in de vorm  y = ax² + bx + c. 

Naast verschuivingen is kwadraatafsplitsen de manier om alle soorten kwadratische vergelijkingen op te lossen. In veel boeken wordt de abc-formule uitgelegd als de manier, maar eigenlijk is de abc-formule afkomstig van kwadraatafsplitsen. Vandaar dat we in de laatste video het bewijs van de abc-formule laten zien aan de hand van kwadraatafsplitsen.

Voorkennis: Merkwaardige producten, buiten haakjes halen

  • Extra 1: Translaties – verticaal verschuiven
  • Extra 2: Translaties – horizontaal verschuiven
  • Uitleg 1: Kwadraatafsplitsen in tweetermen
  • Uitleg 2: Kwadraatafsplitsen in drietermen – deel 1
  • Uitleg 3: Kwadraatafsplitsen in drietermen – deel 2
  • Extra 3: Het bewijs van de abc-formule met kwadraatafsplitsen
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 3 [/tabhead] [tabhead id=”4″ class=””] Extra 1 [/tabhead] [tabhead id=”5″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead_last id=”6″ class=””] 3 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””]
 [/tab] [tab id=”2″ class=””]
 [/tab] [tab id=”3″ class=””]
[/tab] [tab id=”4″ class=””]
 [/tab] [tab id=”5″ class=””]
 [/tab] [tab id=”6″ class=””]
  [/tab] [/tabswrap]

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top