skip to Main Content

In deze paragraaf leer je hoe je de oppervlakte vierhoeken berekent, namelijk het parallellogram en het trapezium. In uitlegvideo 1 wordt uitgelegd hoe je de oppervlakte van een parallellogram berekent. In uitlegvideo 2 krijg je hier nog een rekenvoorbeeld mee. Vervolgens in uitlegvideo 3 wordt getoond wat nu precies een trapezium is en hoe je de oppervlakte van een trapezium kunt berekenen en wat de relatie tussen een trapezium en een parallellogram is.

Omdat je nu van meerdere vlakke figuren de oppervlakte kunt berekenen, ben je ook in staat om de oppervlakte van ingewikkeldere vlakke figuren te berekenen. De twee methodes die je hiervoor kunt gebruiken worden in uitlegvideo 4 besproken.

  • Uitleg 1: Hoe bereken je de oppervlakte van een parallellogram?
  • Uitleg 2: De oppervlakte van een parallellogram – voorbeeld
  • Uitleg 3: Hoe bereken je de oppervlakte van een trapezium?
  • Uitleg 4: De oppervlakte van allerlei ingewikkelde vlakke figuren berekenen

Voorkennis: Lineaire formules, lineaire vergelijkingen

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top