skip to Main Content

In deze eerste paragraaf zal grotendeels de kennis over lineaire functies opgehaald en herhaald worden. In herhalingsvideo 1 bespreken we kort de kenmerken van een lineaire functie en de grafiek die hierbij hoort. In herhalingsvideo 2 bespreken we het opstellen van de formule van een lijn door een punt evenwijdig met een gegeven lijn. Wat nieuw is is het opstellen van een formule van een lijn door twee gegeven punten, zonder dat hiervan een schets gegeven is van de grafiek. In uitlegvideo 1 laten we zien hoe je met behulp van de coördinaten van twee punten op de lijn de formule van de lijn kunt opstellen zonder de punten te tekenen in een assenstelsel of een plaatje te krijgen. In uitlegvideo 2 en 3 geven we twee voorbeelden hiervan. In uitlegvideo 2 is dit een kaal voorbeeld, dus zonder context. In uitlegvideo 3 geven we een voorbeeld met context.

  • Uitleg 1: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten
  • Uitleg 2: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten – voorbeeld 1
  • Uitleg 3: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten – voorbeeld 2
  • Herhaling 1: De kenmerken van lineaire functies
  • Herhaling 2: De formule opstellen van een lijn door een punt evenwijdig aan een gegeven lijn

Voorkennis: Lineaire formules, lineaire vergelijkingen

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top