skip to Main Content

In de vorige paragraaf stond het rekenen met procenten centraal in de vorm van tijd: procentuele toename en procentuele afname. We weten inmiddels hoe je OUD berekent en hoe je NIEUW berekent, alleen het berekenen van de procentuele toename of afname ontbreekt nu nog. Dit is in de tweede klas aan de orde geweest en wordt hier dus herhaald. Allereerst komt het berekenen van percentages in herhalingsvideo 1 aan de orde, waarna in herhalingsvideo 2 het berekenen van procentuele toename uitgelegd wordt en in herhalingsvideo 3 het berekenen van procentuele toename aan de orde komt.

Om de berekeningen met percentages compleet te maken missen we nog één soort berekening waarbij tijd geen rol speelt: namelijk de relatie DEEL tot TOTAAL. Want hoe bereken je het TOTAAL als het DEEL bekend is? Allereerst herhalen we in herhalingsvideo 4 hoe we DEEL uitrekenden als TOTAAL bekend was. Vervolgens leggen we in uitlegvideo 1 uit hoe we TOTAAL berekenen als DEEL bekend is.

Voorkennis: procenten

  • Uitleg 1: van DEEL naar TOTAAL
  • Herhaling 1: Percentages berekenen
  • Herhaling 2: Procentuele toename berekenen
  • Herhaling 3: Procentuele afname berekenen
  • Herhaling 4: van TOTAAL naar DEEL
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] Herhaling 1 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead id=”4″ class=””] 3 [/tabhead] [tabhead_last id=”5″ class=””] 4 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””]
[/tab] [tab id=”2″ class=””]
[/tab] [tab id=”3″ class=””]  
 [/tab] [tab id=”4″ class=””]  
[/tab] [tab id=”5″ class=””]  
  [/tab] [/tabswrap]

Dit bericht heeft 3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top