skip to Main Content

In deze paragraaf haken we aan op al bekende kennis over kwadratische formules en parabolen uit leerjaar 1 en 2. Tot nu toe hebben we alleen kwadratische formules gehad van de vorm yax² + c, kortom een stuk met x² en een stuk met een getal. De parabool die hierbij hoorde spiegelde altijd om de y-as. De vraag nu: zijn alle parabolen altijd gespiegeld om de y-as? We maken een start met de volledige algemene kwadratische formule, namelijk yax² + bxen gaan bekijken wat dit voor gevolgen heeft op de ligging van de parabool.

In herhalingsvideo 1 herhalen we kort waar je precies op dient te letten als je bij een gegeven x de bijbehorende y wilt berekenen. In uitlegvideo 1 gaan we ditzelfde doen maar nu voor formules van de vorm yax² + bxc, kortom formules met een stuk van x², een stuk met x en een getal. In uitlegvideo 2 laten we zien wat de invloed van de waarde van a is in de kwadratische formule en hoe dit de vorm van de parabool beinvloed, met in het bijzonder de scheiding tussen dalparabool en bergparabool. In stappenplan 1 laten we zien welke stappen je doorloopt om een parabool te tekenen wanneer je een formule van de vorm y = ax² + bx + hebt. In uitlegvideo 3 laten we een toepassing zien waarvoor je kwadratische vergelijkingen kunt gebruiken.

  • Herhaling 1: Berekeningen met formules van de vorm y = ax² + c
  • Uitleg 1: Berekeningen met formules van de vorm y = ax² + bx + c
  • Uitleg 2: De invloed van a – dalparabool & bergparabool
  • Stappenplan 1: Tekenen van een parabool bij een formule van de vorm y = ax² + bx + c
  • Uitleg 3: Kwadratische vergelijkingen toepassen
[tabswrap] [tabhead id=”1″ class=””] Uitleg 1 [/tabhead] [tabhead id=”2″ class=””] 2 [/tabhead] [tabhead id=”3″ class=””] 3 [/tabhead] [tabhead id=”4″ class=””] Stappenplan 1 [/tabhead] [tabhead_last id=”5″ class=””] Herhaling 1 [/tabhead_last] [tab id=”1″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”2″ class=””]  
 [/tab] [tab id=”3″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”4″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [tab id=”5″ class=””] In de maak! volg ons op twitter of FB om op de hoogte te blijven! [/tab] [/tabswrap]

Dit bericht heeft 2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top