skip to Main Content

Voorbereidend op het examen:

 • Neem een markeerstift mee zodat je belangrijke formules en getalwaarden kunt markeren.
 • Neem een geodriehoek (om te tekenen maar ook om nauwkeurig een grafiek af te lezen), passer, gum, potlood en pen mee en bovenal je GR. CHECK JE BATTERIJEN!!
 • Het examen bestaat uit ongeveer 20 vragen verdeeld over 5 opgaven, waarbij tussen de 80 en 85 punten te verdienen zijn. (zie www.cito.nl voor meer info)

Tijdens het examen:

 • Scan aan het begin door de opdrachten. Als een berekening niet algebraïsch of exact hoeft opgelost te worden, schrijf er dan bij ‘GR’ en doe zoveel mogelijk met de rekenmachine.
 • WISKUNDE A: Als het niet met de hand hoeft, kan het meestal ook niet met de hand.
 • WISKUNDE B: Gebruik de GR zoveel mogelijk, al was het alleen maar om je antwoorden te controleren. Bepaal zelf of het met de hand of met de GR sneller gaat. Let erop dat er soms vragen in het examen zitten die heel natuurkundig zijn.
 • Begin met een opgave die je ligt. Dit zorgt voor een goede start.
 • Maak iedere opgave op een aparte bladzijde. Dit geeft ruimte, rust en overzicht.
 • Het is verboden met potlood te schrijven. Het is wel toegestaan (en ook aan te raden) om met potlood te tekenen.
 • Wanneer er gevraagd wordt: “Geef het antwoord in twee decimalen.”, doe dit dan ook! Meer of minder decimalen levert 0 punten op.
 • Lees aan het eind van het maken van een opgave de vraag nogmaals door om te controleren of je de vraag volledig beantwoord hebt. Aanrader is om altijd elk antwoord met “Dus…” nogmaals te noteren. Let hierbij op de eenheden.
 • De punten die je per vraag kunt halen geven goed weer hoe uitgebreid het antwoord moet zijn. 5 punten, betekent 5 essentiële elementen in je antwoord, dus kan het niet zijn dat je in één regel klaar bent.
 • Nieuwe informatie staat nooit in de vraag zelf. De informatie die je nodig hebt, staat meestal in de laatste regels vlak boven de vraag. Verhaaltjessommen zijn altijd zo opgebouwd dat belangrijke informatie altijd aan het eind van het verhaal herhaald worden.
 • Je mag alle lopende tekst boven de vraag waarmee je bezig bent gebruiken bij de beantwoording van een vraag.
 • Let erop dat je eerste antwoord meestal goed is. Streep alleen een antwoord door als na controle definitief blijkt dat het fout is en je zeker weet dat je een beter antwoord hebt. Als je aan het einde van het examen je uitwerkingen controleert, snap je soms niet meer precies wat je hebt gedaan. Juist dan ga je (als je niet uitkijkt) onzin opschrijven.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top