skip to Main Content

Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen die thuishoren in de wiskunde A voor de bovenbouw, namelijk de statistiek (9.1, 9.2 en 9.3) en de combinatoriek (9.4). Wat betreft de statistiek wordt hier vooral ingegaan in het presenteren van een verzameling waarnemingsgetallen met behulp van centrummaten, plots en diagrammen. In het laatste deel over combinatoriek wordt een start gemaakt met telproblemen, welke de fundering vormen van de kansrekening.

Back To Top