skip to Main Content

In dit hoofdstuk wordt een uitbreiding gegeven op hoofdstuk 4, waar het al ging over hellingen en tangens. De tangens legt de relatie tussen de hoeken van een rechthoekige driehoek en de rechthoekszijden. Naast de tangens zijn er namelijk nog twee andere goniometrische verhoudingen die de relatie leggen tussen de hoeken, de schuine zijde en een rechthoekszijde van een rechthoekige driehoek. Deze twee verhoudingen worden de sinus en de cosinus genoemd en zijn samen met de tangens de drie goniometrische verhoudingen.

 

Back To Top