skip to Main Content

In deze paragraaf wordt een groot deel van het herleiden van breuken herhaald. De herleidingen worden vooral uitgebreid met meerdere termen in de noemer, wat ook al in vwo 3 aan de orde is geweest. Deze uitgebreide vormen komen in uitlegvideo’s 1 t/m 4 aanbod. In uitlegvideo 5 gaan we wat meer kijken naar de toepassing van breuken kijken in de vorm van gebroken vergelijkingen. Dit is een vervolg op een eerder hoofdstuk waar al een begin gemaakt is met het oplossen van gebroken vergelijkingen.

  • Uitleg 1: Breuken optellen & aftrekken – deel 2
  • Uitleg 2: Breuken vermenigvuldigen – deel 2
  • Uitleg 3: Breuken delen – deel 2
  • Uitleg 4: Breuken vereenvoudigen – deel 2
  • Uitleg 5: Gebroken vergelijkingen
  • Herhaling 1: Breuken vereenvoudigen – deel 1
  • Herhaling 2: Breuken optellen & aftrekken – deel 1
  • Herhaling 3: Breuken vermenigvuldigen – deel 1
  • Herhaling 4: Breuken delen – deel 1

Voorkennis: Letterbreuken

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top