skip to Main Content

In de komende video’s gaat het vooral over wat precies verandering is en welke soorten verandering te onderscheiden zijn. Zo gaat het in uitlegvideo 1 over soorten van stijgen en dalen: constant, afnemend & toenemend. Ook laten we zien hoe deze gerelateerd zijn aan maxima en minima van grafieken. Veranderingen zijn goed te vergelijken wanneer we deze bekijken per tijdseenheid. Een maat hiervoor is het differentiequotiënt. In uitlegvideo 2 leggen we uit wat het differentiequotiënt precies is en laten we zien hoe je deze uit een grafiek kunt bepalen. Het perfecte voorbeeld van het gebruik van een differentiequotiënt is het bepalen van de gemiddelde snelheid op een tijdsinterval bij een gegeven afstand-tijd grafiek. Dit laten we in uitlegvideo 3 zien. Het berekenen van het differentiequotiënt met behulp van grafieken is slechts een opstapje naar het berekenen ervan met behulp van de formule. Vandaar dat in uitlegvideo 4 het berekenen van het differentiequotiënt met behulp van de formule wordt uitgelegd.

  • Uitleg 1: Stijgen en dalen
  • Uitleg 2: Wat is het differentiequotiënt?
  • Uitleg 3: Gemiddelde snelheid bepalen met het differentiequotiënt
  • Uitleg 4: Differentiequotiënten berekenen bij een formule

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top