skip to Main Content

In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met een relatief jong onderwerp van de wiskunde, namelijk de kansrekening. Eeuwen lang werd dit beschouwd als iets waar niet aan gerekend kon worden, want wiskunde is zekerheid en wat is er nu zeker aan gebeurtenissen die zich nog niet hebben voorgedaan? De Nederlander Christiaan Huygens en de Fransman Pierre-Simon Laplace waren één van de eersten die hun wiskundige handen vuil durfden te maken aan het begrip kans en hier publicaties over schreven.

In uitlegvideo 1 starten we met de meest basale kennis van het begrip met de kansdefinitie van Laplace en passen we deze regel toe op enkele voorbeelden waarin we twee kansexperimenten combineren. In uitlegvideo 2 worden nog wat extra voorbeelden gegeven rondom samengestelde kansexperimenten van twee kansexperimenten. In uitlegvideo 3 breiden we dit wat uit, namelijk naar het rekenen van samengestelde kansexperimenten die bestaan uit drie of meer experimenten gecombineerd en laten we zien wat voor een belangrijke rol de combinatoriek binnen de kansrekening speelt.

Voorkennis: combinatoriek

  • Uitleg 1: Wat is kansrekening? – De kansdefinitie van Laplace
  • Uitleg 2: Twee kansexperimenten combineren (voorbeeldopgaven)
  • Uitleg 3: Samengestelde kansexperimenten uit drie of meer experimenten
  • Herhaling 1: Rijtjes van twee variabelen
Back To Top