skip to Main Content

In de komende video’s gaan we op zoek naar een nieuwe functie: een functie die voor elk willekeurig punt de helling van de raaklijn geeft aan een gegeven functie. Daarom kunnen we deze nieuwe functie ook wel de hellingfunctie noemen. En bij een functie hoort een grafiek, vandaar wat in video 1 we het gaan hebben over de hellingfunctie, maar vooral over het schetsen van de hellinggrafiek.

De hellingfunctie is dus eigenlijk een functie die van een gegeven functie kan worden afgeleid, vandaar dat we deze ook wel de afgeleide functie of korter afgeleide noemen. Kunnen we nu naast het schetsen van de hellinggrafiek ook echt de hellingfunctie berekenen? Kun we dus een echte formule vinden die in elk punt van de gegeven grafiek de helling van de raaklijn kan berekenen?

In video 2 starten we met de definitie van de afgeleide, waarna we in video 3 deze definitie gaan toepassen om eerst de helling van de raaklijn in een punt van een gegeven functie te berekenen en daarna ook daadwerkelijk met behulp van de definitie de afgeleide functie te berekenen.

  • Video 1: Hellinggrafiek en hellingfunctie
  • Video 2: De definitie van de afgeleide functie
  • Video 3: De definitie van de afgeleide functie toepassen

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top