skip to Main Content

In hoofdstuk 6 staan in het eerste deel de kwadraten centraal. In de eerste video’s gaan we uitleggen wat kwadraten precies zijn en hoe je hier mee kunt rekenen. De volgende stap is het gebruik van kwadraten in formules en natuurlijk een logisch vervolg is het maken van tabellen en grafieken bij deze kwadratische formules. Om lineaire formules (welke grafieken hebben met een rechte lijn) en kwadratische formules goed uit elkaar te halen, gaan we deze twee onderwerpen nog eens naast elkaar zetten.

Het tweede deel van het hoofdstuk gaat over het rekenen met letters. Jawel, net als dat je met getallen kunt rekenen, kun je dit ook met letters. Je leert letters optellen, vermenigvuldigen en hoe je met meerdere termen kunt rekenen: het zogenaamde herleiden. De laatste paragraaf gaat over het delen van letters in de vorm van breuken.

Back To Top