skip to Main Content

Bij het exact berekenen van kansen is het rekenen met breuken essentieel. Vandaar dat in samenvatting 1 een overzicht gegeven wordt van de regels voor het rekenen met breuken. Dit rekenen met breuken wordt veelvuldig toegepast wanneer je bij onafhankelijke kansexperimenten kansen wilt berekenen met de somregel en de productregel. Het toepassen van deze twee regels gebeurt in uitlegvideo 1 en 2. Al eerder heb je kennisgemaakt met het herhalen van kansexperimenten, wat terug te vinden is in herhaling 1. In uitlegvideo 3 vind je een aantal voorbeelden met vraagstukken rondom het herhalen van kansexperimenten.

Wanneer je het over het herhalen van kansexperimenten hebt, is het herhalen totdat succes optreedt een niet te missen onderdeel. Bijvoorbeeld: hoe groot is de kans dat als ik uit een vaas met knikkers één voor één een knikker pak, dat de vierde knikker voor het eerst een rode is? Of: Hoe groot is de kans dat Federer in drie sets van Nadal wint? Vandaar dat hier in uitlegvideo 4 en 5 aandacht aan besteed wordt.

We sluiten deze paragraaf af met het opstellen van formules rondom kansen. Ik heb twee vasen met in de eerste vaas 6 blauwe knikkers en de tweede vaas 8 blauwe knikkers. Aan beide vazen voeg ik even veel rode knikkers toe. Hoeveel knikkers moet ik aan beide vazen minimaal toevoegen, zodat bij het pakken van één knikker uit iedere vaas, de kans op twee rode knikkers gelijk groter is dan 0,3? Hoe je zo’n vraagstuk beantwoordt, wordt uitgelegd in uitlegvideo 6.

  • Samenvatting 1: Rekenen met breuken
  • Uitleg 1: De productregel bij het berekenen van kansen
  • Uitleg 2: De productregel (voorbeeld)
  • Uitleg 3: Een experiment herhaald uitvoeren (voorbeeld)
  • Uitleg 4: Experimenten herhalen tot succes
  • Uitleg 5: Experimenten herhalen tot succes (voorbeeld)
  • Uitleg 6: Het opstellen van formules bij kansen
  • Herhaling 1: Een experiment herhaald uitvoeren

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top