skip to Main Content

Tot nu toe hebben we twee echte basisregels binnen de kansrekening gehad, namelijk de somregel en de productregel. Deze twee regels worden nogmaals samengevat in samenvattingsvideo 1.

Een andere belangrijke regel binnen de kansrekening is de complementregel. Wanneer je te maken hebt met: “Wat is de kans op minstens/hoogstens….” dan kun je er al bijna met zekerheid vanuit gaan dat je de complementregel nodig hebt of handig kunt gebruiken om de kans te berekenen. In uitlegvideo 1 wordt toegelicht wat de complementregel precies inhoud en hoe je hem kunt toepassen.

In het vorige hoofdstuk over kansrekening hebben we al te maken gehad met het herhalen van kansexperimenten. Vandaar dat we in herhalingsvideo 1 nogmaals de video over het herhalen van kansexperimenten aanbieden. In uitlegvideo 2 krijg je een aantal voorbeelden waarbij je gebruik gaat maken van de somregel, productregel en complementregel in relatie tot het herhalen van kansexperimenten.

  • Samenvatting 1: De somregel & de productregel
  • Uitleg 1: Wat is de complementregel?
  • Uitleg 2: De somregel, productregel & complementregel bij kansexperimenten herhalen
  • Herhaling 1:¬†Kansexperimenten herhalen

LET OP! vanwege het feit dat deze video er nog niet was, hebben we een soortelijke video hier geplaatst, maar deze bevat ook al de complementregel, die je in uitlegvideo 1 uitgelegd krijgt. De video wordt tzt nog vervangen.

LET OP! vanwege het feit dat deze video er nog niet was, hebben we een soortelijke video hier geplaatst, maar deze bevat ook al de toepassing van het vaasmodel uit 7.2. Dus voor het uitleggen van de complementregel is hij prima, maar voor een voorbeeld niet. De video wordt tzt nog vervangen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top