skip to Main Content

Ook bij exponentiële groei is het mogelijk om een formule op te stellen wanneer een aantal meetgegevens bekend zijn. In uitlegvideo 1 wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe je bij exponentiële groei een formule opstelt. Exponentiële groei beschrijft altijd slechts maar een periode. Je kunt wel nagaan, dat exponentiële groei in veel gevallen niet eindeloos zal doorgaan. Het afremmen van de exponentiële groei en dat er uiteindelijk een verzadigingsniveau optreedt wordt logistische groei genoemd en zal in uitlegvideo 2 besproken worden. Voor een compleet overzicht zullen in samenvattingsvideo 1 de overeenkomsten en verschillen van en tussen het opstellen van een formule bij lineaire groei en exponentiële groei in beeld gebracht worden.

  • Uitleg 1: Formule opstellen bij exponentiële groei
  • Uitleg 2: Wat is logistische groei?
  • Samenvatting 1: Formules opstellen bij lineaire & exponentiële groei

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top