skip to Main Content

Nieuwe examenprogramma (4e leerjaar vanaf 2015-2016)

Algebraïsche vaardigheden

 • Rekenen met breuken
 • Rekenen met procenten
 • De wetenschappelijke notatie
 • Lengte, oppervlakte en inhoud
 • Tijd, afstand en snelheid
 • Rekenen met machten
 • Rekenen met wortels
 • Verhoudingen
 • Haakjes wegwerken
 • Formules combineren

Statistiek

 • Centrummaten
 • Histrogram en frequentiepolygoon
 • Klassenindeling
 • (Relatieve) cumulatieve frequentiepolygoon
 • Boxplot, spreidingsbreedte en kwartielafstand
 • Standaardafwijking
 • Steekproef
 • Interpoleren en extrapoleren

Formules en grafieken

 • Lineaire functies
 • Kwadratische functies
 • Wortelfuncties
 • Exponentiële functies

Combinatoriek

 • Telproblemen visualiseren
 • De vermenigvuldigingsregel en de somregel
 • Met en zonder herhaling
 • Permutaties en faculteiten
 • Combinaties
 • Rijtjes met twee variabelen
 • Routes in een rooster

10de Editie

Oude Editie

Back To Top